RegulaminDomki Letniskowe Pajka

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą.
2. Użyte określenia:
GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy Domki letniskowe Pajka Patrycja Czerniawska;
WYNAJMUJĄCY – firma Domki letniskowe Pajka Patrycja Czerniawska świadcząca usługę wynajmu;


II. Rezerwacja

1. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej lub telefonicznie. Rezerwacja wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości ceny wynajmu. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe podane w zakładce: kontakt, potwierdzającym wstępną rezerwacje w ciągu 7 dni od momentu złożenia rezerwacji.
2. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko opłata rezerwacyjna, pozostałą kwotę należności należy uiścić w dniu przyjazdu.
3. W każdej chwili Klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
4. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. Ewentualne zmiany powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo Wynajmującemu, który w miarę możliwości pomoże w dokonaniu zmian. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.
5. W przypadku nie przybycia Gościa w pierwszej dobie pobytu, umowa zostaje automatycznie rozwiązana, chyba że opóźnienie zostanie zgłoszone i potwierdzone przed planowanym przyjazdem.


III. Pobyt

1. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz sprzątanie końcowe, za wyjątkiem opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu.
2. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, a kończy się o godzinie 10.00. Klient zobowiązuje się do zdania lokalu i zwrotu kluczy do godziny określonej w niniejszym punkcie.
3. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przedstawiciela firmy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcie pokrywa Klient.
4. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona przez Wynajmującego przy cenniku usług.
5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7. W domku bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (taras).
8. Wynajmujący zapewnia pościel, nie zapewnia natomiast ręczników.
9. Odbiór kluczy od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu, w ostatni dzień jego pobytu.
10. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 100 złotych.


IV. Informacje końcowe

1. Rachunek bankowy Ośrodka Domki Letniskowe Pajka: 13 1020 5242 0000 2502 0394 0707
2. Rachunek bankowy dla przelewów z zagranicy: IBAN: PL 13 1020 5242 0000 2502 0394 0707, Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
3. Dane kontaktowe Firmy: Patrycja Czerniawksa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 883 207 880


IV. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i umowy wynajmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.